Recycling proces

Ons recyclingproces staat hieronder in vier overzichtelijke stappen toegelicht. Van inzameling tot verwerking en van opslag tot verhandeling.

Drie generaties

Wij bij Schenk Recycling zijn een familiebedrijf met rijke historie. Al drie generaties lang transporteren, verwerken, sorteren en verhandelen wij verschillende afvalstromen op een zo efficiënt mogelijke manier.

Inzameling

Veel van onze recyclingpartners komen grote partijen afval, zoals plastic of papier bij ons afleveren of maken gebruik van onze containerservice of ophaaldienst. Wegen, lossen en ze zijn weer onderweg.

Verwerking

Bij het verwerkingsproces kan onze moderne balenpers aan de slag. Gekscherend ook wel ‘de beul van Almere’ genoemd. Het recyclebare materialen wordt volautomatisch tot balen geperst en afgebonden.

Opslag

Balen verkleinen de benodigde opslagruimte en vergemakkelijken het transport. De balen worden in onze overdekte loods opgeslagen. In onze loods wachten de balen op het transport richting onze afnemers.

Verhandeling

Wij hebben verschillende vaste afnemers die volgens Europese maatstaven de materialen verder verwerken. Zij verwerken het afval tot bruikbare grondstoffen, die op hun beurt weer tot nieuwe producten leiden. Dit levert een besparing van zowel grondstoffen als energie op.

Waarom we allemaal moeten recyclen

Waarom moeten we allemaal recyclen? Eigenlijk is het heel simpel. Recycling draagt bij aan een betere wereld; minder uitstoot van Co2, geen uitputting van fossiele brandstoffen en het behoud van bossen en natuur.

The Circle of Recycling

Recycling betekent het terugwinnen van grondstoffen uit afval en deze opnieuw gebruiken. Recycling is letterlijk een kringloop: van afval naar grondstoffen naar producten en weer rond. Deze Circle of Recycling levert een besparing van zowel grondstoffen als energie op. Een besparing van grondstoffen, omdat er geen nieuwe grondstoffen voor nieuwe producten gebruikt hoeven worden. Een energiebesparing, omdat de energie die bij recycling gebruikt wordt minder is dan dat bij de productie van nieuwe grondstoffen.

Recyclen begint bij sorteren

Als bedrijf of particulier kunt u ook uw steentje bijdragen aan recycling. Recycling begint namelijk bij het sorteren van afval. Papier en plastic zijn hier de beste voorbeelden van. Papier en plastic, wat anders verbrand wordt, kan door goed sorteren hergebruikt worden. Zo dragen we samen bij aan een beter milieu!

Steeds meer grondstoffen uit afval

Afval verwerken is niet nieuw, wel de manier waarop. Zo kunnen met behulp van nieuwe technieken, steeds meer grondstoffen uit afval gescheiden worden. Ook op producten wordt steeds beter aangegeven wat wel en niet gerecycled kan worden. Verder is de manier hoe mensen met afval omgaan de laatste jaren verbeterd. We realiseren ons steeds meer dat voorraden van grondstoffen en energie niet oneindig zijn.